Društvena odgovornost

Društvena odgovornost

Biti društvo koje neguje društvenu odgovornost i stalnu težnju razvoju, znači preživeti u dobrim i lošim vremenima. Društvena odgovornost je deo naše poslovne politike, a time i deo strateških usmerenja i moderne razvojne vizije  AD "Trgopromet".
Posebnu pažnju zaslužuje projekat uvođenja HACCAP-a, kao garanta bezbednih i zdravih proizvoda koji su predmet prodaje u našim maloprodajnim objektima, a što je jasno naglašeno u Politici upravljanja kvalitetom i bezbednošću hrane koju je donelo ovo Društvo 01.10.2010.god.
Briga za prirodu i zaposlene nije samo fraza, već opredeljenje ovog Društva. Ona je ugrađena  u sve razvojne planove a označava specifičnu kulturu i radnu klimu u preduzeću. Briga za prirodu i zaposlene ujedno je i načelo kompletnog osiguranja kvaliteta i poslovne uspešnosti Društva kao garanta njegove budućnosti. To dokazujemo i našim doslednim sprovođenjem razvojne politike, koja podrazumeva  brigu za okruženje u kojem radi i posluje ovo Društvo, kao i za sigurnosti i motivisanost za rad svih zaposlenih, a što je definisano našim razvojnim planovima.

U Društvu delimo društvenu odgovornost na tri glavna područja:

  • društvena sredina
  • zaštita prirodne sredine i
  • odgovornost prema zaposlenima.



Humanitarni rad

Donatorstva 2010/2011 godini U 2010/2011 godini u većim ili manjim finansijskim iznosima ili robom  AD "Trgopromet" je bio donator u nekoliko humanitarnih  projekata ili sportskih događanja:  Specijalna bolnica "Sveti...

Opširnije

Briga o životnoj sredini

Društvena sredina U Akcionarskom društvu "Trgopromet" smo sigurni da podrška okruženja u kojem delujemo značajno utiče na naše poslovanje i razvoj. Široj zajednici dugi niz godina pomažemo u boljem razvoju...

Opširnije

Briga o zaposlenima

U AD "Trgopromet"-u smo sigurni da naše ciljeve, viziju i strategiju možemo ostvariti samo sa sposobnim, obrazovanim i motivisanim kadrovima. Jedan od najvažnijih uslova za ostvarivanje strategije usmerenosti ka dugoročnoj...

Opširnije