Finansijski izveštaji

Finansijski izveštaji

 • izveštaji za 2019. godinu

Finansijski izveštaji 31. decembar 2019. godine i Izveštaj nezavisnog revizora

Godišnji izveštaj o poslovanju u 2019. godini

Bilans stanja za 2019. godinu

Bilans uspeha za 2019. godinu

Izveštaj o ostalom rezultatu

Izveštaj o promenama na kapitalu

Izveštaj o tokovima gotovine

Napomene uz finansijske izveštaje na dan 31.12.2019. godine

Godišnji dokument o objavljenim informacijama

 

 • izveštaji za 2018. godinu

Finansijski izveštaji 31. decembar 2018. godine i Izveštaj nezavisnog revizora

Godišnji izveštaj o poslovanju u 2018. godini

Bilans stanja za 2018. godinu

Bilans uspeha za 2018. godinu

Izveštaj o ostalom rezultatu

Izveštaj o promenama na kapitalu

Izveštaj o tokovima gotovine

Napomene uz finansijske izveštaje na dan 31.12.2018. godine

 • izveštaji za 2017. godinu

Bilans stanja

Bilans uspeha

Izveštaj o ostalom rezultatu

Izveštaj o promenama na kapitalu

Izveštaj o tokovima gotovine

Napomene uz finansijske izveštaje

Finansijski izveštaji 31. decembar 2017. godine i Izveštaj nezavisnog revizora

Godišnji dokument o objavljenim informacijama za 2017, godinu

 

 

 • Izveštaji za 2016. godinu

 

Bilans stanja
Bilans uspeha
Izveštaj o ostvarenom rezultatu
Izveštaj o promenama na kapitalu
Izveštaj o tokovima gotovine
Napomene uz finansijski izveštaj

 

 • Izveštaji za 2015. godinu

 

Bilans stanja
Bilans uspeha
Godišnji izveštaj o poslovanju
Izveštaj nezavisnog revizora
Izveštaj o ostalom rezultatu
Izveštaj o promenama na kapitalu
Izveštaj o tokovima gotovine
Napomene uz finansijske izveštaje
Odluka o raspodeli dobiti
Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja

 

 • Izveštaji za 2014. godinu

 

Bilans stanja
Bilans uspeha
Godišnji izveštaj o poslovanju društva
Izveštaj nezavisnog revizora
Izveštaj o ostalom rezultatu
Izveštaj o promenama na kapitalu
Izveštaj o tokovima gotovine
Napomene uz finansijski izveštaj
Odluka o raspodeli dobiti
Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja

 

 • Izveštaji za 2013. godinu

 

Bilans Stanja
Bilans Uspeha
Izveštaj o tokovima gotovine
Izveštaj o promenama na kapitalu
Statistički aneks
Odluka o usvajanju finansijskog izveštaja
Odluka o usvajanju izveštaja revizora

 

 • Izveštaji za 2012. godinu

 

Promene na kapitalu
Statistički aneks
Tokovi gotovine
Bilans stanja
Bilans uspeha
Napomene uz finansijske izveštaje
Izveštaj nezavisnog revizora
Godišnji izveštaj o poslovanju

 

 • Izveštaji za 2011. godinu

 

Bilans uspeha
Bilans stanja
Izveštaj o tokovima gotovine
Statistički aneks
Napomene uz Finanskijski izveštaj
Izveštaj o promenama na kapitalu
Izveštaj nezavisnog revizora
Godišnji izveštaj 

 

 • Izveštaji za 2010. godinu

 

Bilans stanja
Bilans uspeh
Izveštaj o promenama na kapitalu
Izveštaj o tokovima gotovine
Statistički Anex
Izveštaj nezavisnog revizora
Godišnji izveštaj
Izvod iz finansijskog izveštaja
Napomena
 

 • Izveštaji za 2009. godinu

 

Bilans stanja
Bilans uspeha
Izveštaj o promenama na kapitalu
Izveštaj o tokovima gotovine
Statistički Anex
Izveštaj nezavisnog revizora
Godišnji izveštaj
Izvod iz finansijskog izveštaja
Napomena

 

 • Izveštaji za 2008 godinu

 

Bilans stanja
Bilans uspeha
Izveštaj o promenama na kapitalu
Izveštaj o tokovima gotovine
Statistički Anex
Godišnji izveštaj
Napomena