ID podaci

Poreski identifikacioni broj (PIB):

100851194

Maticni broj pravnog lica:

08060720

Firma (pun naziv):

GRUPA UNIVEREXPORT- TRGOPROMET AKCIONARSKO DUŠTVO ZA PROMET ROBE NA VELIKO I MALO, SUBOTICA

Firma (skraćeni naziv):

GRUPA UNIVEREXPORT - TRGOPROMET AD

SUBOTICA

Ime i prezime ovlašćenog lica:

Željko Đuranović

Podaci o sedištu:

Subotica

Opština:

Subotica

Mesto:

Subotica

Naziv ulice:

Segedinski put

Kućni broj (broj i slovo):

80 (osamdeset)

Broj telefona:+

381 (24) 548 404

Broj fax-a:+

381 (24) 547 484

E-mail:

korisnicki.servis@univerexport.rs

Br.potvrde o izvršenom evidentir. za PDV:

133725057

Podaci o delatnosti, naziv firme šifra delatnosti:

GRUPA UNIVEREXPORT - TRGOPROMET AD, Subotica 47.11,

Podaci o računu u banci, naziv banke, mesto, broj tekućeg računa:

NLB banka

310-401-77
Vovođanska banka 325-9500600049727-55