Bonus kartica

 

Dragi potrošači,

Vaš Trgopromet postaje Vaš Univerexport, a Vaše omiljene radnje svakog dana, u narednom periodu, dobijaju "novo ruho".

1.10.2020. prestaju da važe sve Trgopromet bonus kartice, ali će važiti  Univerexport bonus kartice uz nepromenjene pogodnosti i uslove korišćenja, za koje ćete moći da potpišete pristupnicu za izradu Vaše nove bonus kartice u svim Univerexport i Trgopromet objektima, već od 7.9.2020. godine.

U međuvremenu, ako Vaš najčešće posećivani Trgopromet postane Univerexport, Trgopromet bonus karticu možete koristiti u svim ostalim Trgopromet objektima sve do kraja aktuelnog bonitetnog perioda (30.9.2020.).

Potrošači koji su koristili mogućnost bonus kartice uz ostavljanje pologa u Trgopromet prodajnim objektima, isti moraju da preuzmu najkasnije do 15.9.2020. godine, u objektu u kome se polog nalazi, a do 31.12.2020. na adresi Segedinski put 80 (Supermarket 024). Mogućnost plaćanja uz polog u Trgopromet objektima prestaje zvanično 1.9.2020. godine, ali korišćenje ove mogućnosti možete ponovo ostvariti uz Univerexport bonus karticu od 1.11.2020., potpisivanjem novog ugovora u matičnom objektu gde Vam je izdata nova Univerexport bonus kartica.

Potrebna dokumentacija za potpisivanje ugovora je sledeća: ček, administrativna zabrana ili gotovina.

NAPOMENA

U Trgopromet objektima koji će u toku oktobra postati Univerexport objekti, Univerexport bonus kartica važiće od novembra meseca. Objekte na koje se odnosi ova napomena su sledeći: PR04, PR06, PR13, PR18, PR27, PR40, PR46, PR79, PR81, PR89, PR91, PR96, PR102.

 

Stanje možete proveriti unošenjem sledećih podataka:

- Broj kartice - trinaestocifreni broj sa Bonus kartice

- Ime i prezime - unos podrazumeva korišćenje latiničnog pisma sa korišćenjem kvačica (na primer: Petar Petrović).

Stanje na kartice se u svakom momentu može pogledati u okviru kolone NETO iznos, koji predstavlja iznos svih kupovina uz BONUS KARTICU umanjen za vrednost sledećih artikla: CIGARETA, ELEKTRONSKIH DOPUNA, NOVINA i AKCIJSKIH ARTIKALA (akcijski artikli su svi artikli koji imaju izraženu staru i novu, tj. akcijsku cenu).

Bonus kartica je program nagrađivanja koji važi isključivo u odabranim Trgoprometovim maloprodajnim objektima.
Prilikom kupovine karticu je potrebno pokazati radniku na kasi, čime se vrši prvi korak, a to je registracija kupovine na kartici. Svaki iznos sa fiskalnog računa se sabira u okviru jednog bonitentnog perioda, bez obzira na iznos i na način plaćanja. Bonitetni period, odnosno period sakupljanja bodova, traje dva meseca.

BONITETNI PERIOD

Poklon vaučer za ponovnu kupovinu potrošač dobija ako ostvari iznos neto kupovine:

od 10.000,00 do 19.999 din poklon vaučer od 500,00 din

od 20.000,00 do 39.999 din poklon vaučer od 1.000,00 din

preko 40.000,00 din poklon vaučer od 2.500,00 din.

Poklon vaučer se preuzima i realizuje u Trgoprometovom maloprodajnom objektu u kojem je popunjena pristupnica za dobijanje Bonus kartice.

 

 


Sva polja su obavezna

Opšti uslovi korišćenja

Objekti u kojima važi bonus kartica


  Uslovi korišćenja

  Član 1.
  Korisnik Trgopromet Bonus kartice, može postati svaki punoletni državljanin Republike Srbije sa stalnim prebivalištem na teritoriji Republike Srbije ( u nastavku Korisnik ). Kartica je besplatna i izdaje se na osnovu zahteva Korisnika.

  Član 2.
  Izdavalac i vlasnik Bonus kartice, je Grupa Univerexport – Trgopromet AD, Subotica ( u nastavku: Izdavalac ). O izdavanju kartice odlučuje nadležna služba Izdavaoca. Izdavalac zadržava pravo da u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave promeni ili ukine program bonifikacije Bonus kartice.

  Član 3.
  Korisnik je dužan da pažljivo čuva karticu i da je koristi isključivo u svrhu za koju je izdata. Bonus kartica nije prenosiva i može je koristiti isključivo osoba koja je podnela zahtev za dobijanje Bonus kartice. Bonus kartica ne služi kao sredstvo plaćanja.

  Član 4.
  Pravo na sticanje bonusa se ostvaruje isključivo kupovinom u Trgopromet maloprodajnim objektima koji su uključeni u program Bonus Kartica. Informacija o objektima redovno se ažurira i dostupna je na sajtu www.trgopromet.rs

  Član 5.
  Bonus se ostvaruje nakon završetka bonitetnog perioda. Trajanje bonitetnog perioda i vrstu bonusa određuje Izdavalac i ističe ga putem web sajta www.trgopromet.rs. Nakon završetka bonitetnog perioda Korisnik može proveriti da li je ostvario bonus, na spisku koji će biti istaknut u OBJEKTIMA U KOJIMA VAŽI BONUS KARTICA. Korisnik može proveriti da li je ostvario bonus i pozivanjem korisničkog servisa na 0800/345678. Poklon bon može se iskoristiti u roku naznačenom na samom bonu. Poklon bon ne može se zameniti za novac. Nakon isteka roka naznačenog na bonu, isti neće moći biti iskorišćen.

  Član 6.
  Na početku novog bonitetnog perioda stanje na kartici se vraća na nulu, bez obzira da li je korisnik u prethodnom bonitetnom periodu otvario bonus ili ne. Pregled stanja kupovina u novom Bonitetnom periodu moguće je proveriti putem web sajta www.trgopromet.rs ili pozivanjem korisničkog servisa na broj 0800/345678

  Član 7.
  Korisnik je obavezan da gubitak ili krađu kartice odmah prijavi nadležnoj službi Izdavaoca pozivanjem korisničkog servisa na telefon 0800/345678 . Korisniku će biti izdata nova kartica sa do tada ostvarenom kupovinom.

  Član 8.
  Izdavalac zadržava pravo da u bilo kom trenutku ukine pravo na dalju upotrebu kartice korisniku koji se na bilo koji način ne pridržava i krši Opšte uslove. Izdavalac nije obavezan da obrazloži svoju odluku. Korisnik je dužan da nakon gubitka prava na dalju upotrebu Bonus kartice istu vrati Izdavaocu.

  Član 9.
  Izdavalac može da izmeni ove Opšte uslove za izdavanje i upotrebu kartice . O svim suštinskim izmenama Izdavalac je dužan da obavesti korisnike putem zvanične web stranice www.trgopromet.rs i u svim objektima koji učestvuju u programu Bonus kartica. Korisnik koji zadrži karticu nakon javnog obaveštenja o izmenama i dopunama Opštih uslova smatraće se da je sa njima saglasan.

  Član 10.
  Potpisom ove pristupnice, korisnik bezuslovno prihvata navedena pravila.

  Član 11.
  U ovom programu ne mogu učestvovati pravna lica i zaposleni Univerexporta i Trgoprometa.