Društvena odgovornost

 • Briga o životnoj sredini

  Društvena sredina

  U Akcionarskom društvu "Trgopromet" smo sigurni da podrška okruženja u kojem delujemo značajno utiče na naše poslovanje i razvoj. Široj zajednici dugi niz godina pomažemo u boljem razvoju životne sredine i postizanju većeg kvaliteta života uopšte. U tu svrhu vršimo značajna ulaganja u sve naše maloprodajne objekte radi stvaranja što boljih preduslova sa pružanje što kvalitetnijuh usluga našim kupcima. Osim toga u planu je ovog preduzeća da svoju društvenu odgovornost nastoji pokazati kroz  podrškom humanitarnim, kulturnim,   sportskim i projektima zaštite društvene sredine.
  AD "Trgopromet" je u skladu sa svijim mogućnostima  uključen u život i rad u lokalnoj zajednici, a  lokalna zajednica je povratno uključena u život i rad Trgopromet-a. Najveći broj zaposlenih i bivših zaposlenika dolazi iz neposrednog okruženja ili bliže okoline, zbog čega preduzeće aktivno učestvuje i ulaže u razvoj kulturnih, obrazovnih i sportskih delatnosti. Podržavamo neke od društava i organizacija iz područja sporta, kulture i obrazovanja u lokalnoj zajednici. Sa artiklima iz asortimana ovog preduzeća, radom i drugim oblicima pomoći  pomogli smo neke od aktivnosti sportskih društava ili humanitarnih organizacija na nivou grada.

  Zaštita prirodne sredine

  U AD "Trgopromet"-u sledimo načela trajnog razvoja i zato stalno ulažemo u savremene, za okruženje prihvatljive tehnologije i čisto, uređeno i sigurno okruženje.
  Otpadu se  posvećuje posebna pažnja. Društvo je donelo Plan upravljanja otpadom kojim je definisan način prikupljanja ambalažnog otpada ( karton, papir i najlon) iz svih svojih maloprodajnih objekata, kao i način njegovog sortiranja i lagerovanja. Posedujemo uređenu sortirnicu otpada, u kojoj odvojeno sakupljamo različite vrste otpada. Prerada otpada ima prednost nad odlaganjem, zato se trudimo da otpad od papira,  plastike (folije, ambalaža), odvajamo za preradu i njegovu dalju upotrebu. Ovaj ambalažni otpad se presuje u bale u krugu Društva. Bale se odlažu na posebnu lokaciju u krugu Društva. AD "Trgopromet" ima zaključene ugovore sa adekvatnim preduzećima za preuzimanje ovog otpada i isti se planiranom i ugovorenom dinamikom od strane tih davaoca usluga preuzima i odvozi na daljnju preradu. Ostali otpad se posebno sortira i odvaja  po vrstama i nakon toga predaje ovlaštenom preduzeću za dalju distribuciju, poštujući zakonsku proceduru propisanu za način predaje otpada.