Istorijat / Istorijat

Izaberite
godinu

Preduzeće je na usluzi građanima više decenija, pošto je osnovano 1946. godine od strane Gradskog Narodnog odbora u Subotici pod imenom “Gradski magazin“ – “GRAMAG“. Sve do 1953. godine preduzeće je poslovalo pod ovim nazivom kada je naziv preduzeća promenjen u “Trgopromet “ Trgovinsko preduzeće na veliko mešovitom robom.

Godine 1962. preduzeću se pripojilo Trgovačko preduzeće na malo “Zvezda“, a zatim i  “Konzum“, a 1963. godine i Trgovačko preduzeće “ Prehrana “ iz Subotice.

Tokom prethodnih godina na teritoriji Vojvodine su bili aktuelni razni oblici organizovanja, poput Združenog preduzeća “Merkur“ čije su članice bile veće trgovačke kuće Vojvodine, da bi od 01.01.1979. godine sve trgovačke kuće Subotice bile udružene u Subotičku udruženu trgovinu “SUT“  Subotica, u čijem sastavu preduzeće posluje pod nazivom SUT OOUR “Trgopromet” Subotica. Od 01.04.1989. godine, danom prestanka  “SUT“-a, preduzeće posluje ponovo samostalno, pod nazivom Trgovinsko preduzeće “ Trgopromet “ za promet robe na veliko i malo Subotica.

Na osnovu Zakona o društvenom kapitalu Radnički savet preduzeća je doneo 07.08.1991. godine Odluku o emisiji deonica, koje su bile, obične – upravljačke. U sudski registar ova promena je upisana 12.08.1991. godine kada je promenjen i naziv preduzeća u Deoničko društvo “Trgopromet “ za promet robe na veliko i malo p.o. Subotica.
  
Svojinska transformacija je započeta 2000.-te godine, kada je okončan prvi krug svojinske transformacije. Tokom 2001. godine okončan je i drugi krug svojinske trasformacije, a u Akcijski fond je preneto oko 28% vrednosti društvenog kapitala. Akcijski fond je svoje akcije i akcije prenete u Fond PIO izneo na aukciju 16.12.2002. godine. Akcije ponuđene na aukciji je kupilo preduzeće “ Univerexport “ d.o.o. iz Novog Sada. Na aukciji, koja je održana 31.01.2003. godine preduzeće “ Univerexport “ d.o.o. iz Novog Sada je kupilo 14% od ukupnog broja akcija AD “Trgopromet “-a i time postalo većinski vlasnik preduzeća.

Po okončanju otplata akcija upisanih u II krugu Svojinske transformacije, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja je svojim Rešenjem broj 300-023-02-1083/08-08 od 05. februara 2010. godine izvršilo verifikaciju strukture osnovnog kapitala preduzeća koji je izkazan u 1.352.322 akcija – 100% akcijski kapital.

Osnovna delatnost preduzeća, tokom svih godina poslovanja je promet robe na veliko i malo, pretežno hrane, pića i duvana u nespecijalizovanim prodavnicama (šifra delatnosti 4711) uz razgranatu mrežu maloprodajnih objekata – 47, koji se nalaze  na teritoriji opštine Subotica, Bačka Topola, Kanjiža i Senta, i prigradskih naselja Novi Žednik, Đurđin, Tavankut, Kelebija, Hajdukovo i Bački vinogradi. Pored maloprodajnih objekata klasičnog tipa i tipa – samousluge, preduzeće delatnost obavlja i putem moderno opremljenog „Supermarketa 024„ u Subotici, Segedinski put 80, ukupne površine oko 4.000 m2, koji je izgrađen 2003. godine, a otvoren je 05.01.2004. godine.

Na lokaciji Segedinski put 80, gde se nalazi sedište firme, locirani su magacini iz kojih se vrši snabdevanje maloprodajnih objekata i promet robe na veliko, služba distribucije sa sopstvenim voznim parkom, tehnički sektor koji se bavi održavanjem sredstava rada, kao i upravna zgrada u kojoj su smeštene stručne službe.
 

U periodu od 2006-2010 godine izvršeno je renoviranje 31 maloprodajnog objekta. U 2009. godini otvorena su i 2 nova objekta – 1 u prigradskom naselju Kelebija, a drugi u Bačkoj Topoli. U februaru 2011 godine otvoren je novi objekat u Subotici, u ulici Nade Dimić 7. 


I u 2011 godini AD Trgopromet planira da nastavi sa renoviranjem svojih maloprodajnih objekata.