O NAMA

Istorijat / Istorijat

Izaberite
godinu

Preduzeće je na usluzi građanima više decenija, pošto je osnovano 1946. godine od strane Gradskog Narodnog odbora u Subotici pod imenom “Gradski magazin“ – “GRAMAG“. Sve do 1953. godine preduzeće je poslovalo pod ovim nazivom kada je naziv preduzeća promenjen u “Trgopromet “ Trgovinsko preduzeće na veliko mešovitom robom.

Godine 1962. preduzeću se pripojilo Trgovačko preduzeće na malo “Zvezda“, a zatim i  “Konzum“, a 1963. godine i Trgovačko preduzeće “ Prehrana “ iz Subotice.

Tokom prethodnih godina na teritoriji Vojvodine su bili aktuelni razni oblici organizovanja, poput Združenog preduzeća “Merkur“ čije su članice bile veće trgovačke kuće Vojvodine, da bi od 01.01.1979. godine sve trgovačke kuće Subotice bile udružene u Subotičku udruženu trgovinu “SUT“  Subotica, u čijem sastavu preduzeće posluje pod nazivom SUT OOUR “Trgopromet” Subotica. Od 01.04.1989. godine, danom prestanka  “SUT“-a, preduzeće posluje ponovo samostalno, pod nazivom Trgovinsko preduzeće “ Trgopromet “ za promet robe na veliko i malo Subotica.

Na osnovu Zakona o društvenom kapitalu Radnički savet preduzeća je doneo 07.08.1991. godine Odluku o emisiji deonica, koje su bile, obične – upravljačke. U sudski registar ova promena je upisana 12.08.1991. godine kada je promenjen i naziv preduzeća u Deoničko društvo “Trgopromet “ za promet robe na veliko i malo p.o. Subotica.
  
Svojinska transformacija je započeta 2000.-te godine, kada je okončan prvi krug svojinske transformacije. Tokom 2001. godine okončan je i drugi krug svojinske trasformacije, a u Akcijski fond je preneto oko 28% vrednosti društvenog kapitala. Akcijski fond je svoje akcije i akcije prenete u Fond PIO izneo na aukciju 16.12.2002. godine. Akcije ponuđene na aukciji je kupilo preduzeće “ Univerexport “ d.o.o. iz Novog Sada. Na aukciji, koja je održana 31.01.2003. godine preduzeće “ Univerexport “ d.o.o. iz Novog Sada je kupilo 14% od ukupnog broja akcija AD “Trgopromet “-a i time postalo većinski vlasnik preduzeća.

Po okončanju otplata akcija upisanih u II krugu Svojinske transformacije, Ministarstvo ekonomije i regionalnog razvoja je svojim Rešenjem broj 300-023-02-1083/08-08 od 05. februara 2010. godine izvršilo verifikaciju strukture osnovnog kapitala preduzeća koji je izkazan u 1.352.322 akcija – 100% akcijski kapital.

Osnovna delatnost preduzeća, tokom svih godina poslovanja je promet robe na veliko i malo, pretežno hrane, pića i duvana u nespecijalizovanim prodavnicama (šifra delatnosti 4711) uz razgranatu mrežu maloprodajnih objekata – 47, koji se nalaze  na teritoriji opštine Subotica, Bačka Topola, Kanjiža i Senta, i prigradskih naselja Novi Žednik, Đurđin, Tavankut, Kelebija, Hajdukovo i Bački vinogradi. Pored maloprodajnih objekata klasičnog tipa i tipa – samousluge, preduzeće delatnost obavlja i putem moderno opremljenog „Supermarketa 024„ u Subotici, Segedinski put 80, ukupne površine oko 4.000 m2, koji je izgrađen 2003. godine, a otvoren je 05.01.2004. godine.

Na lokaciji Segedinski put 80, gde se nalazi sedište firme, locirani su magacini iz kojih se vrši snabdevanje maloprodajnih objekata i promet robe na veliko, služba distribucije sa sopstvenim voznim parkom, tehnički sektor koji se bavi održavanjem sredstava rada, kao i upravna zgrada u kojoj su smeštene stručne službe.
 

U periodu od 2006-2010 godine izvršeno je renoviranje 31 maloprodajnog objekta. U 2009. godini otvorena su i 2 nova objekta – 1 u prigradskom naselju Kelebija, a drugi u Bačkoj Topoli. U februaru 2011 godine otvoren je novi objekat u Subotici, u ulici Nade Dimić 7. 


I u 2011 godini AD Trgopromet planira da nastavi sa renoviranjem svojih maloprodajnih objekata.

Društvena odgovornost

Biti društvo koje neguje društvenu odgovornost i stalnu težnju razvoju, znači preživeti u dobrim i lošim vremenima. Društvena odgovornost je deo naše poslovne politike, a time i deo strateških usmerenja i moderne razvojne vizije  AD "Trgopromet".
Posebnu pažnju zaslužuje projekat uvođenja HACCAP-a, kao garanta bezbednih i zdravih proizvoda koji su predmet prodaje u našim maloprodajnim objektima, a što je jasno naglašeno u Politici upravljanja kvalitetom i bezbednošću hrane koju je donelo ovo Društvo 01.10.2010.god.
Briga za prirodu i zaposlene nije samo fraza, već opredeljenje ovog Društva. Ona je ugrađena  u sve razvojne planove a označava specifičnu kulturu i radnu klimu u preduzeću. Briga za prirodu i zaposlene ujedno je i načelo kompletnog osiguranja kvaliteta i poslovne uspešnosti Društva kao garanta njegove budućnosti. To dokazujemo i našim doslednim sprovođenjem razvojne politike, koja podrazumeva  brigu za okruženje u kojem radi i posluje ovo Društvo, kao i za sigurnosti i motivisanost za rad svih zaposlenih, a što je definisano našim razvojnim planovima.

U Društvu delimo društvenu odgovornost na tri glavna područja:

 • društvena sredina
 • zaštita prirodne sredine i
 • odgovornost prema zaposlenima.

Humanitarni rad

Donatorstva 2010/2011 godini

U 2010/2011 godini u većim ili manjim finansijskim iznosima ili robom  AD "Trgopromet" je bio donator u nekoliko humanitarnih  projekata ili sportskih događanja: 

 • Specijalna bolnica "Sveti Vračevi"
 • Dom za lica ometena u razvoju
 • Dom učenika Subotica,
 • P.U. Bačka Topola,
 • "Poletarac" Kanjiža,
 • "Naša radost" Subotica,
 • Crveni krst Subotica i dr.

AD "Trgopromet" se odgovorno odnosi ne samo prema lokalnom okruženju gde deluje, već i prema širem društvenom okruženju, prema svojim dobavljačima, poslovnim partnerima i  važi za pošteno i etičko preduzeće.

Opširnije

Briga o životnoj sredini

Društvena sredina

U Akcionarskom društvu "Trgopromet" smo sigurni da podrška okruženja u kojem delujemo značajno utiče na naše poslovanje i razvoj. Široj zajednici dugi niz godina pomažemo u boljem razvoju životne sredine i postizanju većeg kvaliteta života uopšte. U tu svrhu vršimo značajna ulaganja u sve naše maloprodajne objekte radi stvaranja što boljih preduslova sa pružanje što kvalitetnijuh usluga našim kupcima. Osim toga u planu je ovog preduzeća da svoju društvenu odgovornost nastoji pokazati kroz  podrškom humanitarnim, kulturnim,   sportskim i projektima zaštite društvene sredine.
AD "Trgopromet" je u skladu sa svijim mogućnostima  uključen u život i rad u lokalnoj zajednici, a  lokalna zajednica je povratno uključena u život i rad Trgopromet-a. Najveći broj zaposlenih i bivših zaposlenika dolazi iz neposrednog okruženja ili bliže okoline, zbog čega preduzeće aktivno učestvuje i ulaže u razvoj kulturnih, obrazovnih i sportskih delatnosti. Podržavamo neke od društava i organizacija iz područja sporta, kulture i obrazovanja u lokalnoj zajednici. Sa artiklima iz asortimana ovog preduzeća, radom i drugim oblicima pomoći  pomogli smo neke od aktivnosti sportskih društava ili humanitarnih organizacija na nivou grada.

Zaštita prirodne sredine

U AD "Trgopromet"-u sledimo načela trajnog razvoja i zato stalno ulažemo u savremene, za okruženje prihvatljive tehnologije i čisto, uređeno i sigurno okruženje.
Otpadu se  posvećuje posebna pažnja. Društvo je donelo Plan upravljanja otpadom kojim je definisan način prikupljanja ambalažnog otpada ( karton, papir i najlon) iz svih svojih maloprodajnih objekata, kao i način njegovog sortiranja i lagerovanja. Posedujemo uređenu sortirnicu otpada, u kojoj odvojeno sakupljamo različite vrste otpada. Prerada otpada ima prednost nad odlaganjem, zato se trudimo da otpad od papira,  plastike (folije, ambalaža), odvajamo za preradu i njegovu dalju upotrebu. Ovaj ambalažni otpad se presuje u bale u krugu Društva. Bale se odlažu na posebnu lokaciju u krugu Društva. AD "Trgopromet" ima zaključene ugovore sa adekvatnim preduzećima za preuzimanje ovog otpada i isti se planiranom i ugovorenom dinamikom od strane tih davaoca usluga preuzima i odvozi na daljnju preradu. Ostali otpad se posebno sortira i odvaja  po vrstama i nakon toga predaje ovlaštenom preduzeću za dalju distribuciju, poštujući zakonsku proceduru propisanu za način predaje otpada.

Opširnije

Briga o zaposlenima

U AD "Trgopromet"-u smo sigurni da naše ciljeve, viziju i strategiju možemo ostvariti samo sa sposobnim, obrazovanim i motivisanim kadrovima. Jedan od najvažnijih uslova za ostvarivanje strategije usmerenosti ka dugoročnoj finansijskoj uspešnosti, partnerskim odnosima sa strankama i društvenoj odgovornosti prema zaposlenima i prema okruženju je stvaranje kvalitetnog kadra, kako u vodećem menandžmentu, tako i u svim ostalim radnim celinama. Ljudi i njihovo znanje su ključ uspeha našeg preduzeća, zato stvaramo radne uslove i okruženje koji podstiču lični razvoj svakog zaposlenog. Stvaramo okruženje koje omogućuje lični razvoj, što dugoročno utiče na zadovoljstvo i osećaj pripadnost zaposlenih ovom Društvu. 

Rad u preduzeću Trgopromet je pun izazova , a biće i u budućnosti, gde će biti prostora za mnoga poboljšanja i napredovanja. Zaposlenima nudimo takvo radno okruženje, u kojem je svaki uspeh primereno cenjen i nagrađen. Za nas su najvažniji kadrovi upravo oni, koji su sposobni svojom ambicioznošću i stručnošću voditi napretku i doprinositi našem zajedničkom uspehu. Tako se vrednost našeg preduzeća izražava kroz priznavanje svakog pojedinca, koji kroz timski rad stvaraju saradnju, uzajamno poverenje i poštovanje zajedničke celine.

Uspešnost društva na području kadrova postižemo:

• zapošljavanjem i negovanjem perspektivnih saradnika, koji su pokretač napretka društva
• ciljanim obrazovanjem zaposlenih kroz dodatnu obuku, kurseve, prekvalifikaciju, kao osnovnom komponentom razvoja kadrova i kontinuiranog rasta nivoa znanja i efektivnosti zaposlenih
• podrškom rukovodstva pri povećavanju mogućnosti zaposlenih u uvođenju  vlastitih ideja u praksu, jer je odgovornost za konkurentnost preduzeća u rukama svih zaposlenih
• motivacijom zaposlenih, kojima treba biti osiguran izazov pri radu, napredovanje i plata, kao i moguća stimulacija u okviru društva
• delegiranjem ovlašćenja zaposlenima, koji dobijaju opšte smernice od rukovodstva, a dalje rade samostalno
• procenom uspešnosti na podlozi jasno postavljenih ciljeva i naloga
• razvojem svesti o pripadnosti društvu
• oblikovanjem "pobedničkih timova", koji se temelje na funkcijskoj i vertikalnoj raznolikosti
• dobrim odnosima među zaposlenima i stvaranjem atmosfere sigurnosti i međusobne  saradnje
• druženjem na sportskim, novogodišnjim i drugim događajima za zaposlene
• partnerskim odnosom sa sindikatom društva

Opširnije

Priznanja

OSTALA PRIZNANJA

Najnovija pitanja i odgovori (FAQ)

Gde mogu da pronađem osnovne podatke o Trgoprometovim objektima kao što su adresa, kontakt telefon...?

Odabirom željenog objekta u okviru NAŠE PRODAVNICE mogu se pronaći svi potrebni podaci o istom kao što su adresa objekta, kontakt telefon, radno vreme.
Za brži dolazak do željenog objekta za Vas smo pripremili mapu.

Kako da se informišem o akcijskim ponudama?

O svim aktuelnim akcijskim ponudama možete da se informišete na stranici AKCIJE  ili prijavom na SMS i mailing listu.

Koje akcije podrazumevamo pod redovnim akcijskim sniženjima?

U okviru Trgopromet prodajnih objekata svake nedelje očekuju Vas akcije:

 • Nedeljna akcija - od petka do četvrtka
 • Vikend akcija - subotom i nedeljom u prod. 15 i supermarketu 024

Na koji način mogu da pošaljem svoja zapažanja u vezi poslovanja Trgoprometovog prodajnog sistema?

Sva Vaša zapažanja o radu naših prodajnih objekta u obliku pitanja, primedbi ili sugestija kao i poslovne ponude, možete nam uputiti:

- pismenim putem na e-mail adresu korisnicki.servis@univerexport.rs,
- pozivom na besplatnu info liniju 0800/345678 ili
- popunjavanjem Kontakt forme odabirom vrste poruke koju želite da nam prosledite.

Na koji način mogu da platim kupljenu robu u Trgoprometovim objektima?

Svu robu kupljenu u Trgoprometovim prodajnim objektima možete da platite:
- Gotovim novcem (valuta plaćanja rsd)
- Čekovima, uz mogućnost odloženog plaćanja na 30,60,90, 120 ili 180 dana za bilo koji iznos kupovine
- Platnim karticama: kreditnim i debitnim

Zaboravio sam datum realizacije svog čeka?

Ukoliko ste zaboravili datum dospeća Vašeg čeka, pozovite besplatnu info liniju 0800/345678.