Upravljanje kvalitetom

Akcionarsko društvo " Trgopromet " veruje da uspešno poslovanje ovog preduzeća zavisi od stalnog snabdevanja naših potrošača i kupaca proizvodima i uslugama vrhunskog kvaliteta koja zadovoljavaju pa i prevazilaze sva njihova očekivanja. U ostvarivanju ovog cilja osnovni značaj ima odgovornost koju ovo preduzeće preuzima na sebe u svrhu osiguranja kvaliteta i bezbednosti prehrambenih i drugih proizvoda koje plasira na tržište. U tom cilju AD "Trgopromet" predano radi na uvođenju, razvoju i implementaciji sistema upravljanja kvalitetom i bezbednošću prehrambenih i drugih proizvoda.

Kvalitet i bezbednost prehrambenih i ostalih proizvoda odgovornost je svakog zaposlenog koji ima direktan dodir sa proizvodnim artiklima, ambalažom, skladištenjem i transportom samih proizvoda.

Politika upravljanja kvalitetom i bezbednošću proizvoda temelji se na četri osnovna segmenta delovanja:

1. Politika upravljanja bezbednošću hrane i ostalih proizvoda
Okrenut potrošačima i njihovim potrebama, "Trgopromet" je u većini svojih objekata ispunio sve potrebne preduslove za dobijanje HACCP sertifikata  koji potvrđuje sistem upravljanja bezbednošću hrane, od ulaska proizvodnog artikla u objekte preduzeća, pa do njegovog izlaska i predaje krajnjem potrošaču. Ovaj preventivni sistem mera osigurava bezbednost hrane i ostalih proizvoda u svakom segmentu procesa rada ovog preduzeća i na taj način garantuje njihovu zdravstvenu ispravnost (Hazard Analysis Critical Control Point) -Analiza opasnosti u kritičnim kontrolnim tačkama. HACCAP se oslanja na obavezne tehničke uslove i dobru higijensku praksu koja vodi unapređenju sistema kvaliteta rada ovog preduzeća.

2. Politika kvaliteta.
AD "Trgopromet" teži da bude najbolji u onome što radi i to je usmerenje na kojem se temelji osnovna "politika kvaliteta" koju provodi ovo preduzeće. 
Očuvanjem visokog kvaliteta ponude gradimo poverenje, negujemo tradiciju, poštujemo kupca, osvajamo tržište i suprostavljamo se konkurenciji. Naš odnos sa poslovnim partnerima zasniva se na uzajamnom poverenju i poštovanju. Dobra saradnja sa dobavljačima je važan element održavanja konstantnog kvaliteta proizvoda. Utvrdili smo svoje standarde tako da smanjujemo rizike i poboljšavamo bezbednost proizvoda u našoj ponudi jer takve standarde zahtevamo od svih naših isporučilaca.

3. Politika zadovoljnog korisnika     
Osnovni cilj je da proizvodi koji se nalaze u ponudi ovog preduzeća u svim prodajnom objektima u potpunosti zadovolje potrebe naših potrošača, tržišta i zakonodavstva. Svi naš potrošači, postojeći i budući klijenti, nama su najvredniji spoljni potencijal, kojem posvećujemo posebnu pažnju i na njima temeljimo našu razvojnu strategiju. 
Svoj uspeh gradimo na zadovoljstvu naših kupaca.
Vrhunska usluga je obaveza svih zaposlenih u okviru svojih zaduženja i radnih zadataka. Nastupama ljubazno, profesionalno i efikasno.

4. Očuvanje životne sredine.
Celokupna strategija razvoja AD "Trgopromet" usklađena je sa politikom očuvanja životne sredine. Sprečavamo zagađivanje životne sredine u skladu sa zahtevima važećeg zakonodavstva i internih akata AD "Trgopromet".