Delatnost

Akcionarsko društvo „Trgopromet„ je od svog osnivanja postalo jedno od vodećih preduzeća u Severno-Bačkom okrugu u okviru svoje delatnosti – a pre svega u oblasti trgovine na malo robom široke potrošnje.

Svoju osnovnu delatnost preduzeće obavlja preko razgranate mreže svojih maloprodajniih objekata koji su različitog tipa:

-    supermarket
-    marketi 
-    minimarketi.

Pored trgovine na malo preduzeće obavlja i delatnost trgovine na veliko preko svojih magacina lociranih u sedištu preduzeća, i to:

-    magacin prehrambene robe sa hladnjačom
-    magacin hemije i neprehrambenih roba
-    magacin voća i povrća

U okviru preduzeća organizovana je i služba distribucije koja ima za zadatak da široki asortiman roba, koje preduzeće obezbeđuje svojim potrošačima, brzo i efikasno bude na raspolaganju kupcima.