Odbor direktora

Članovi Odbora direktora:

1.  Nikola Cvijanović

član Odbora direktora GRUPA UNIVEREXPORT- TRGOPROMET AD, Subotica

Po zanimanju Magistar ekonomskih nauka, kao Šef računovodstva i Rukovodilac finansijsko komercijalnog sektora u 33 Sokolac Lipar radio je u periodu od septembra 1999. godine do januara 2004. godine nakon čega je obavljao funkciju Generalnog direktora Trivit Pek a.d. Vrbas sve do aprila 2005. godine kada se zapošljava u kompaniji Univerexport doo. Trenutno vrši funkciju Izvršnog direktora u društvu Univerexport doo Novi Sad i član je odbora Fondacije Univerexport.

 

2.  Željko Đuranović

član Odbora direktora GRUPA UNIVEREXPORT - TRGOPROMET AD, Subotica

Po zanimanju mašinski tehničar, u periodu od juna 2001. do novembra 2014. godine obavljao je poslove na rukovodećim radnim mestima u Sektoru maloprodaje u sledećim društvima: Rodić MB Kula, Univerexport doo Novi Sad i Trgopromet AD. U kompaniji „ Angropromet“ doo Kikinda obavljao je funkciju Zamenika direktora od novembra 2014. godine do aprila 2015. godine, a trenutno vrši funkciju Generalnog direktora GRUPA UNIVEREXPORT TRGOPROMET AD, Subotica.

 

3.  Dragan Miladinović

nezavisni član Odbora direktora GRUPA UNIVEREXPORT - TRGOPROMET AD, Subotica

Po zanimanju diplomirani ekonomista, obavljao je funkciju direktora predstavništva Beograd društva Soko Mostar, nakon čega je vršio funkciju direktora u kompaniji Soko Inžinjering.Trenutno je na funkciji savetničkog člana skupštine kompanije Soko Inžinjering.